Truyện của Vongkat000

Đăng bởi: Vongkat000

2310 - 97 - 15

Thể loại: Đam mỹ, ngược, nhất thụ đa công, bách hợp Tình trạng: Drop Tác giả: Nan Vong

Đăng bởi: Vongkat000

1970 - 116 - 6

Thể loại : Đam mỹ, nhất thụ đa công, ngược Tình trạng: Drop Tác giả : Nan Vong

Đăng bởi: Vongkat000

40 - 3 - 4

Thể loại : Đam mỹ, nhất thụ đa công, ngược, xuyên không Couple : Kakashi× Obito, Marada× Obito Tác giả : Nan