Truyện của Vitlun0911

Đăng bởi: Vitlun0911

967 - 49 - 3

Từ ngày va vào thính của chủ tịch Boun và em N'Pao thì tui đã lục đọc hết tất cả