Truyện của Tuonglx113

Đăng bởi: Tuonglx113

55979 - 4057 - 40

Truyện kể về main tên Ichijou Kaito rất thông minh và mạnh về thể chất nhưng cậu giấu đi điều

Đăng bởi: Tuonglx113

145 - 18 - 14

Diệp Hắc Vũ bỏ mạng trên chiến trường tại mạt thế thời đại, không ngờ rằng lại được xuyên không