Truyện của Tuonglx113

Đăng bởi: Tuonglx113

836 - 80 - 33

Diệp Hắc Vũ bỏ mạng trên chiến trường tại mạt thế thời đại, không ngờ rằng lại được xuyên không

Đăng bởi: Tuonglx113

56586 - 4120 - 40

Truyện kể về main tên Ichijou Kaito rất thông minh và mạnh về thể chất nhưng cậu giấu đi điều