Truyện của Thomoemoe

Đăng bởi: Thomoemoe

1149 - 12 - 1

Phân tích đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Đăng bởi: Thomoemoe

7834 - 38 - 1

Cảm nhận đoạn 2 của bài Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi

Đăng bởi: Thomoemoe

560 - 3 - 2

Những bài trong đây là do mình tự dịch từ nhiều nguồn để rèn luyện thôi, bạn nào có thời