Truyện của Shinyami13

Đăng bởi: Shinyami13

909343 - 64414 - 137

Tên gốc: 快穿之渣攻指南 Tác giả: Nam Nam Nam Mộc Thể loại: niên hạ, hệ thống, nhanh xuyên, sinh tử, 1 x 1

Đăng bởi: Shinyami13

91709 - 5894 - 66

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã Số chương: 66 Edit: Shin Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, xuyên việt, 1×1, chủ

Đăng bởi: Shinyami13

89728 - 5072 - 75

Tác giả: Cát Bá Sinh Thể loại: hiện đại, niên hạ, dưỡng thành, 1×1, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit:

Đăng bởi: Shinyami13

55491 - 1891 - 31

Tên gốc: Tối Hậu Đích Hoang Ngôn Tác giả: Thụy Mê Sinh Số chương: 10 Edit: Shin Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện

Đăng bởi: Shinyami13

131404 - 7373 - 71

Tên gốc: Tra Thụ Tác Tử Thủ Sách ( 渣受作死手冊 ) Tác giả: Giang Thủy Dao ( 江水遙 ) Số chương: 71

Đăng bởi: Shinyami13

44101 - 3117 - 62

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã Số chương: 62 Edit: Shin Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, 1 x 1, thanh thủy, xuyên

Đăng bởi: Shinyami13

6338 - 337 - 8

Tên gốc: Tên lừa đảo. Tác giả: Hồng Lưu Số chương: 7 + 1PN Edit: Shin Thể loại: 1×1, đam mỹ, hiện đại, gương

Đăng bởi: Shinyami13

1377 - 64 - 7

Tác giả: Biên Bức. Số chương: 6 Edit: Shin Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1×1, tình cảm, hắc bang. Tình trạng

Linh Tinh

Writing

Đăng bởi: Shinyami13

1166 - 55 - 11

Đây là nơi chia sẻ những gì có liên quan đến đam mỹ, một số thông báo mới nếu như

Đăng bởi: Shinyami13

2131 - 133 - 91

Tác giả: Kỳ Tử. Số chương: 97 + 1 Phiên ngoại. Edit: Shin Thể loại: dị thế đại lục, phép thuật, thú nhân