Truyện của Phucle341

Đăng bởi: Phucle341

962732 - 40926 - 93

Tác giả: Hào Tuyết Thể loại: Đam mỹ tiểu tuyết, hiện đại, xuyên (từ thế kỷ 21 đến tương lai), trọng

Đăng bởi: Phucle341

287961 - 19765 - 115

Edit: Kitty Denxi Nguồn raw: Queen of the night Tác giả: Đả cương thi Cầu Beta Thể loại: hiện đại, thần quái, hắc bạch

Đăng bởi: Phucle341

9992 - 625 - 28

Tác giả:???? Thể loại: Võng du, ôn nhu công , ngây ngơ mỹ thụ (hoa yêu mà hehe ^^), công sủng

Đăng bởi: Phucle341

21445 - 281 - 3

Tác giả: Lăng Thần Vị Hiểu Thể loại: Cổ trang, cung đình, yêu nghiệt mỹ thụ x lãnh khốc anh tuấn

Đăng bởi: Phucle341

280565 - 17068 - 89

Tên Sách: (Hồng Hoang ) Yêu Hậu Bất Hảo Đương Tác Giả: Thiển Đạm Sắc. Thể Loại: Đam mỹ, đồng nhân

Đăng bởi: Phucle341

1232684 - 98931 - 120

Tác giả:Xuân Phong Diêu Nguồn:Edit & Beta: Cici Repost chỉ nhằm mục đích lưu trữ , nếu editor yêu cầu mình sẽ

Đăng bởi: Phucle341

37546 - 1231 - 50

Tác giả: Sinh Sinh Tử Tử Thể loại: Cổ trang, cung đình nhưng ko tranh đấu, phúc hắc vương gia công,