Truyện của Peace838394473

Đăng bởi: Peace838394473

27472 - 360 - 17

"Anh à, chúng ta sinh ra đã không dành cho nhau. Cứ cố cũng chẳng có kết quả tốt !"

Đăng bởi: Peace838394473

42337 - 359 - 24

Thanh xuân rực rỡ đã qua ! Phương, Minh, Bảo, Quốc, Chánh, Bình... mọi người đều là bạn của tôi,

Đăng bởi: Peace838394473

71195 - 404 - 6

Cảnh H mình viết chỉ đạt 16cộng có lúc gió giật mạnh lên cấp 17cộng. SẼ NÓNG HƠN SO VỚI BẢN

Đăng bởi: Peace838394473

41493 - 1356 - 56

Mơ về thời niên thiếu hồn nhiên còn có nhau. Nơi đó có chúng ta của tuổi trẻ, có kỉ