Truyện của Minchiio

Đăng bởi: Minchiio

1022 - 95 - 9

Bé mới tập viết. Nhưng bé rất thích Undertale và các Aus. Hãy ủng hộ bé. Yêu~

Blurrytale

Writing

Đăng bởi: Minchiio

908 - 138 - 9

Nội dung truyện và bản quyền thuộc về mình. + Bối cảnh: Thế giới con người. + Các quái vật không thể