Truyện của Kuroneko3026

Đăng bởi: Kuroneko3026

167555 - 15139 - 34

Tên truyện: Quái Vật. Tác giả: Tiểu Yêu Tử. Thể loại: Niên hạ bệnh kiều trung khuyển công x thể nhược nghiên

Đăng bởi: Kuroneko3026

78986 - 5847 - 47

Tên truyện: Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga Tác giả: Tần Tam Kiến Thể loại: Hiện đại, nhân duyên bất

Đăng bởi: Kuroneko3026

2162 - 218 - 6

Tên truyện: Xin Ngươi Cắn Ta Một Cái Đi Mà Tác giả: Tiểu Yêu Tử Thể loại: Cổ phong, Ngạo kiều thiếu

Đăng bởi: Kuroneko3026

34224 - 2418 - 21

Tên truyện: Giam Cầm, Bỏ Trốn! Tác giả: Sái Nhai Biên tập: ♪ Đụ ♪ Thể loại: Hiện đại, hắc ám văn, bệnh

Đăng bởi: Kuroneko3026

1229 - 167 - 11

LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ Tác giả: Tần Tam Kiến Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên

Đăng bởi: Kuroneko3026

216678 - 16542 - 27

Tên truyện: Người Điên. Tác giả: Tiểu Yêu Tử. Thể loại: Niên hạ, ngược

Đăng bởi: Kuroneko3026

1392 - 185 - 3

Tên truyện: Chui Đầu Vào Lưới Tác giả: Tiểu Yêu Tử Thể loại: Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện

Đăng bởi: Kuroneko3026

301491 - 15074 - 42

Tên truyện: Bệnh Ngược - 病虐. Tác giả: Mặc Tù - 墨囚. Thể loại: Hắc ám văn, bệnh kiều độc chiếm dục

Đăng bởi: Kuroneko3026

25682 - 2630 - 29

Tên truyện: Mười Hai Giờ Đêm Đã Điểm Tác giả: Phanh Nhai Editor: ♪ Đụ ♪ Thể loại: Chủ thụ, 1x1, cường cường,

Đăng bởi: Kuroneko3026

6254 - 488 - 9

Tôi Sắp Chết Rồi Tác giả: Xa Ly Tử Thể loại: Hiện đại, chủ thụ, 1x1, ngược luyến tình thâm, duyên trời