Truyện của Ks1999___

Đăng bởi: Ks1999___

1350 - 109 - 18

Tác phẩm: Khả Dĩ Tiên Kết Hôn (可以先结婚) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Thể loại: Đô thị

Đăng bởi: Ks1999___

15029 - 898 - 25

Tác phẩm: Tại Tiền Nhâm Đầu Thượng Bào Mã (在前任头上跑马) Tác giả: Giang Mộ Vô Trần (江暮无尘) Tác phẩm thị giác: Chủ

Đăng bởi: Ks1999___

27529 - 2163 - 81

Tác phẩm: Dưỡng Thừa (养丞) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Thể loại: Cung đình hầu tước, tình

Đăng bởi: Ks1999___

143774 - 13285 - 111

Tác phẩm: Hợp Cửu Bất Phân (合久不分) Tác giả: Ngư Sương (鱼霜) Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình

Đăng bởi: Ks1999___

42970 - 3546 - 99

Tác phẩm: Tống Thượng Môn Đích Oa Thành Liễu Hoàng Đế (送上门的娃成了皇帝) Tác giả: Cửu Hoàng Thúc (九皇叔) hoặc Hoa Lạc

Đăng bởi: Ks1999___

11468 - 772 - 33

Tác phẩm: Tái Độ Luân Hãm (再度沦陷) Tác giả: Na Đoan Mễ Lương (那端米凉) Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Thể loại: Đô

Đăng bởi: Ks1999___

4282 - 335 - 23

Tác phẩm: Diệp Xán (叶粲) Tác giả: Giang Nhất Thủy (江一水) Tác phẩm thị giác: Hỗ công Thể loại: Đô thị tình duyên,

Đăng bởi: Ks1999___

45700 - 4403 - 81

Tác phẩm: Kiến Long (见龙) Tác giả: Thái Dương Khuẩn (太阳菌) Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Thể loại: Tiên hiệp tu chân,

Đăng bởi: Ks1999___

6417 - 333 - 30

Tác phẩm: Phanh Nhiên Vi Nhĩ (怦然为你) Tác giả: Mẫn Nhiên (闵然) Tác phẩm thị giác: Hỗ công Thể loại: Đô thị tình

Đăng bởi: Ks1999___

15644 - 953 - 38

Tác phẩm: Nữ Thứ Vương (女庶王) Tác giả: Vu Hoan (于欢) Tác phẩm thị giác: Chủ công Thể loại: Cung đình hầu tước,