Truyện của Kemdau1225

Đăng bởi: Kemdau1225

6 - 0 - 2

Đây là những mảnh chuyện ngắn mà mình sáng tác, là nơi để mình khuây khoả, trút được tâm trạng

Đăng bởi: Kemdau1225

344 - 44 - 15

Là tác phẩm đầu tay của mình, đã ấp ủ từ lâu nhưng hôm nay mới có can đảm đặt