Truyện của Ha_holly

Đăng bởi: Ha_holly

252 - 60 - 5

Truyện ngắn ngọt ngào, nhẹ nhàng về mối tình của hai anh chàng cách vách. Cre bìa: Bún - HNK.

Đăng bởi: Ha_holly

12678 - 414 - 3

Thể loại: cao H, vườn trường, ngọt, sủng, 1x1, thụ ngoan, công sủng thụ. Tác giả: Hà Vũ. Cre bìa: Bún -

Đăng bởi: Ha_holly

1383 - 534 - 42

Thể loại: đam mỹ, chủ thụ, đại thần tác giả lạnh lùng mặt liệt công x nghiệp dư viết truyện

Đăng bởi: Ha_holly

40174 - 3716 - 83

Tên truyện: Dụ Dỗ Tiểu Lưu Manh. Tác giả: Hà Vũ. Cre bìa: Nukaly. Tình trạng: Hoàn. Thể loại: Đam mỹ, cường cường, lưu

Đăng bởi: Ha_holly

304479 - 25122 - 117

Truyện do mình tự sáng tác. Hệ thống dị năng đều viết theo lối Trung văn. Ai muốn thuần Việt

Đăng bởi: Ha_holly

51 - 8 - 2

Một đoản ngắn, ngọt ngược, HE.

Đăng bởi: Ha_holly

47 - 13 - 2

Thể loại: Đam mỹ, 1x1, cao H, incest, hơi ngược, HE, ngắn. Tác giả: Hà Vũ. Dụ Ngôn và Dụ Từ là