Truyện của _Hcyonz_

Fact about me

Writing

Đăng bởi: _Hcyonz_

222 - 22 - 7

Một số sự thật dìa cube bị nhiễm codonqua

Đăng bởi: _Hcyonz_

635170 - 46948 - 68

博 君 一 肖 Thể loại: Xuyên không, OOC, boylove, sinh tử văn, HE Bản edit đã được sự cho phép

Đăng bởi: _Hcyonz_

2233 - 273 - 8

搏 君 一 肖 Cái hố đào đã lâu đến nay mới lấp. Truyện tự viết, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI

Đăng bởi: _Hcyonz_

31935 - 3344 - 18

搏 君 一 肖 " Em nhất định không thừa nhận mình yêu anh. Vậy anh sẽ khiến em thua tâm

Đăng bởi: _Hcyonz_

12307 - 674 - 41

Phạm Thừa Thừa (công): giang hồ, lạnh lùng, ôn nhu khi ở gần thụ Hoàng Minh Hạo (thụ): hồn nhiên, hay

Đăng bởi: _Hcyonz_

4561 - 387 - 20

Đây là chuyện chuyển ver của couple: Phạm Thừa Thừa x Hoàng Minh Hạo Link truyện gốc: https://my.w.tt/EuKCzuUC9W

Đăng bởi: _Hcyonz_

9278 - 963 - 45

Tác giả gốc: Dĩ Cách Tác giả chuyển ver: Hcyonz Thể loại: đam mỹ, fanfiction, HE,...

Đăng bởi: _Hcyonz_

15797 - 1597 - 26

搏 君 一 肖 Thể loại: Boylove, ngược, HE, cao H, OOC. Truyện lấy bối cảnh khi LGBT chưa dc công nhận.