Truyện của Suzuya_Yamai

Đăng bởi: Suzuya_Yamai

168 - 16 - 1

E hèm... Một câu chuyện ngọt ngào xây dưng dựa trên mấy tình tiết thường ngày cẩu huyết trên lớp

Đăng bởi: Suzuya_Yamai

4364 - 326 - 8

Lại một truyện nữa về Boku no Hero Academia, xoay quanh một lần bị lạc trên hoang đảo và phải

Đăng bởi: Suzuya_Yamai

22274 - 1469 - 10

Một câu chuyện dễ thương và ngắn (có lẽ thế) khi Bakugou và Todoroki đánh nhau dẫn đến việc bị

Đăng bởi: Suzuya_Yamai

185 - 15 - 1

Đây là truyện bựa :> Truyện Bựa :> TRUYỆN BỰA :> Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần :3 Sẽ thế

Đăng bởi: Suzuya_Yamai

6220 - 498 - 9

À thì... Yup! Như các gái đã thấy thì... đây lại là một cái hố sâu không đáy nữa :v

Đăng bởi: Suzuya_Yamai

6531 - 610 - 12

Đây là chuyện đồng nhân... kiêm harem khi các gái là bé nữ chính :3

Đăng bởi: Suzuya_Yamai

217 - 10 - 1

Rose And Snow... đơn giản vì cái tên nó như vậy :3