Truyện của Shiroao

Đăng bởi: Shiroao

2452 - 207 - 6

Tác giả : Đế Vương Thánh Chiến Thể loại : ngược , sủng ngọt , he , hiện đại , chướng

Đăng bởi: Shiroao

8280 - 1303 - 32

Rõ ràng chỉ mới hôm qua , có anh chàng miêu yêu nào đó còn bám theo Nhất Bác, cười

Đăng bởi: Shiroao

82636 - 5779 - 84

Sự trở về của Tiêu Chiến mang đến nỗi ám ảnh cho những kẻ tội đồ . Anh gieo rắc

Đăng bởi: Shiroao

95 - 5 - 5

Đoán xem

Đăng bởi: Shiroao

4076 - 339 - 16

Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến , Tiêu Chiến cũng yêu Vương Nhất Bác đậm sâu . Nhưng những gì

Đăng bởi: Shiroao

1202 - 160 - 54

Ngược thì phải ngược khiến cô nhục nhã, không ngẩng đầu lên nổi, ngược chết đi sống lại mới được.