Truyện của Shion_Shinon

Đăng bởi: Shion_Shinon

1895 - 257 - 15

"Đôi mắt ấy sẽ giết chết những ng nhìn thấy nó" đó là 1 lời nguyền cho cậu,chính sức mạnh ấy

Đăng bởi: Shion_Shinon

416 - 36 - 4

Nước mắt và máu...hòa quyện với nhau 7 đứa trẻ mang tâm hồn trong trắng lại bị số phận đưa đẩy