Truyện của Nktmai

Đăng bởi: Nktmai

1331 - 205 - 20

Author: @iadoreguk Translator: @nktmai Anh ngồi đấy hút thuốc vào 3 giờ sáng, một cậu trai xinh đẹp đang chiếm lấy tâm