Truyện của NganNguyen177838

Đăng bởi: NganNguyen177838

2016 - 140 - 29

Lần đầu mình viết truyện nên có rất nhiều sơ xuất mong mọi người thông cảm. Mình là người không

Đăng bởi: NganNguyen177838

20 - 5 - 3

Đây là tác phẩm thứ hai của mình. Mong mọi người giúp đỡ. Truyện kể về Tịnh Vũ - là