Truyện của Mochi-chan2101

Đăng bởi: Mochi-chan2101

203184 - 7710 - 30

Kito-sensei là giáo viên mới của trường Ramaru. 1 mục tiêu mà bất cứ ai cũng muốn chiếm lấy !

Đăng bởi: Mochi-chan2101

47446 - 1972 - 13

Tổng hợp những mẫu truyện hồi xửa hồi xưa ,nhưng là đam mỹ Có H Mình thích những câu truyện kết

Đăng bởi: Mochi-chan2101

28095 - 1178 - 14

sẽ như thế nào nếu con người rơi vào 1 thế giới không phải là trái đất Thụ khoẻ khoắn,

Đăng bởi: Mochi-chan2101

306700 - 4845 - 13

CÂN NHẮC CỰC MẠNH TRƯỚC KHI ĐỌC !!! ....... Đam mỹ, cao h, nhất công đa thụ , chịch chịch