Truyện của MiyuJerry

Đăng bởi: MiyuJerry

3899 - 99 - 10

Nội dung : Câu truyện kể về 1 cậu bé thích giả gái yêu 1 thanh niên trường luật mém

Đăng bởi: MiyuJerry

21040 - 447 - 31

Những tình huống hài hước của thuyền trưởng cùng các valkyrie được phác hoạ trong 1 trang 4 khung hình

Đăng bởi: MiyuJerry

3453 - 234 - 17

🔗V2 - C6 : trans 30%

Đăng bởi: MiyuJerry

176 - 18 - 4

Nội dung : Vì cứu người mà chết , cô đã được chuyển sinh, là tiểu thư trong một gia