Truyện của Misa_nguyen1411

Đăng bởi: Misa_nguyen1411

99 - 11 - 2

Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Xích Tử Diên Trúc Độ dài: 2 chương Tình trạng: Hoàn --------------------------------------- *Trích : " Mùa đông mùa

Đăng bởi: Misa_nguyen1411

11386 - 1398 - 57

Tên đầy đủ: Cao Năng Dự Cảnh: Nhân Vật Hắc Hóa Trong Nội Dung Cốt Truyện. Tác giả: Quyển Thành Đoàn