Truyện của Luoi27

Đăng bởi: Luoi27

12 - 1 - 1

Đây là cảm hứng của một bạn mình đọc được trên Twitter. Sau khi đọc xong mình vẫn còn đọng lại

Đăng bởi: Luoi27

562412 - 44673 - 114

Tác giả: Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa Nguồn: wikidich edit: luoicon27 (lười) P/s: cùng tác giả" mau xuyên chi pháo hôi phản

Đăng bởi: Luoi27

73 - 11 - 2

Tác giả : Nhậm Khuê Nguyệt Nguồn: Tấn Giang (bản raw) Convert: hông có Edit: Lười Bìa: Kayoko Đăng tại wattad luoi27 và wordpress