Truyện của Lia_kz987

Đăng bởi: Lia_kz987

1755 - 352 - 29

Mang trong mình dòng máu của gia tộc Keitan Gia tộc đã tiêu diệt vị vua lời nguyền hùng mạnh Sukuna Từ

Đăng bởi: Lia_kz987

287 - 92 - 10

Nói tóm lại ở đây chỉ cóa tranh và tranh Mong mọi người xem và nhận xét cho con tác