Truyện của KatsukaraChii

Đăng bởi: KatsukaraChii

32800 - 2524 - 33

Một thực thể cao cấp Một thực thể mạnh nhất Sức mạnh không lường được Thần cũng phải cúi đầu. Đó là một

Đăng bởi: KatsukaraChii

6894 - 456 - 16

Một vị thần vì quá mạnh nên không có đối thủ và quá chán nên xuống nhân giới chơi. Do