Truyện của HappyOwlTea

Đăng bởi: HappyOwlTea

21 - 6 - 2

Giấc mộng đẹp đẽ ấy, một khi đã thức giấc sẽ không thể quay lại...