Truyện của GokaiBlue3

Đăng bởi: GokaiBlue3

341 - 13 - 1

Sau khi Thanos đã thực hiện xong phi vụ làm cân bằng mọi thứ bằng 1 cú búng tay ở