Truyện của Giavy2222

Đăng bởi: Giavy2222

2926 - 48 - 3

Truyện do mình tự suy nghĩ ra nên chắc không hay lắm đâu nếu có chỗ nào sai sót mong

Đăng bởi: Giavy2222

11511 - 237 - 13

Truyện do mình suy nghĩ ra và cũng là yêu cầu của bạn bhgaminggg , mình thấy yêu cầu của

Đăng bởi: Giavy2222

10212 - 217 - 15

Truyện được lấy trong liên quân mobile nhưng có nhiều điểm không giống với truyện chính, cho nên coi xong