Truyện của DuckySama

Đăng bởi: DuckySama

3236 - 214 - 7

Theo như cái tiêu đề =3= Tui là Hến 2k3 (16 tủi) -BFF của Zịt -Người thay thế Zịt trog thời gian dzài akaka

Đăng bởi: DuckySama

285 - 6 - 2

Chủ Yếu Là Phốt :V và Xàm

Đăng bởi: DuckySama

28898 - 1695 - 52

Nguồn ảnh : Daysneezes Hạ lô :3 Là Zịt êi =) Không biết nói gì nhiều ở động Oneshots nhỏ này ...

Đăng bởi: DuckySama

240 - 14 - 1

Xin cân nhắc trước đây là SE Ai thích ngọt , hường phấn thì xin Click Back (Plss) Đây TauHali ! Taufan