Truyện của DngBi8041

Đăng bởi: DngBi8041

3243 - 487 - 48

_Yuriko:" Tên khốn Muzan ta thề trên cái tên này ta sẽ đem ngươi xuống địa ngục " _Tsuyoshi:" Con