Truyện của Dasilly04

Đăng bởi: Dasilly04

14384 - 1473 - 8

Cp: Eli Clark x Naib Subedar (Identity V) Tags: R18 (H), Romantic, Sweet, Modern AU, (very) Gay. Tác giả: Nori (D.A) ______________ Đây tình

Đăng bởi: Dasilly04

7128 - 462 - 6

Cp: Jack the ripper x Naib Subedar Fandom: Identity V Tags: R18(H), Quỷ súc công x cường thụ, bạo lực (cưỡng

Đăng bởi: Dasilly04

1283 - 176 - 12

Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, 2 ôn nhu công x thoải mái thụ (Np), Thiên Tỉ tổng thụ, fanfiction,

Đăng bởi: Dasilly04

780 - 47 - 6

Thể loại: fanfic, đam mỹ, 1x1, quỷ súc mỹ công x đáng thương thụ, hiện đại, buồn, có H (trọng

Đăng bởi: Dasilly04

7217 - 932 - 7

Cp: Eli Clark x Naib Subedar (IDV) Thể loại: Hanahaki, Hurt/Comfort, Romantic, Sweet, Fluff, boylove, HE. Tác giả: Nori (D.A) ________________ Hanahaki kì lạ

Đăng bởi: Dasilly04

19634 - 1756 - 7

Cp: Jack (The Ripper) x Naib Subedar Fandom: Identity V Thể loại: Điềm văn, ngọt, ôn nhu công x binh phàm

Đăng bởi: Dasilly04

30753 - 5141 - 30

Cp: Norton Campbell x Naib Subedar (IDV) Thể loại: Hurt/Comfort, Romatic, sweet, fluff, boylove, R16, modernAU, cả Norton và Naib đều

Đăng bởi: Dasilly04

29361 - 5528 - 43

Cp: Hastur (The Feaster) x Naib Subedar Fandom: Identity V (IDV) Tags: Romantic, Sweet, Magic, (a little) horror, R16,... Tác giả: Nori

Đăng bởi: Dasilly04

3406 - 273 - 18

Thể loại: đam mỹ, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, hiện đại, ôn nhu công x phun tào (thích ảo

Đăng bởi: Dasilly04

325 - 27 - 2

Cp: Vương Nguyên x Dịch Dương Thiên Tỉ ❤ Học sinh cuối cấp cao trung ngoài học và học ra thì