Truyện của Alice090286

Đăng bởi: Alice090286

6268 - 496 - 13

Cô là 1 thành viên(không có trong nguyên tác)của đội 7.Chết ở thế chiến Ninja thứ IV với lí do

Đăng bởi: Alice090286

50 - 3 - 1

Lưu ý: -Nhân vật bị OOC -Đây là thể loại OC x Np,nếu mọi người không thích có thể click back -Tớ mới