Tổng hợp truyện Bendrowned×reader

Đăng bởi: creppypasta0406

9580 - 361 - 16

Đây la tác phấm đầu tiên của mình nên có j xin mọi người góp ý Giới thiệu : Thôi vô

Đăng bởi: _Lynie610_

4648 - 374 - 9

「 豊後野良犬へようこそ 」

Đăng bởi: catherineeverly

116017 - 4661 - 72

Dù con đường ấy có xa thế nào thì mỗi người hãy cùng cố gắng 1 nửa để có thể

Đăng bởi: VanVan807

83 - 6 - 2

• Lấp đầy khoản không của anh bằng Hoa Tử Đằng. • Bởi vì nó hôi thối đến mức kinh khủng.