Yêu Anh 95 Ngày | BJYX | 爱你95日

Giới thiệu truyện:

Nhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Thể loại: Ngược luyến tàn tâm - sinh tử văn. Trước niên hạ, sau niên thượng. Nội dung: "Là em bắt tôi lấy em, nhưng em chỉ yêu tôi 95 ngày trong khi cạnh nhau 7 năm." "Là em bắt tôi thay đổi, nhưng rồi em lại bỏ rơi tôi." Đúng, là Nhất Bác cưỡng đoạt Tiêu Chiến. Là Nhất Bác yêu Tiêu Chiến. Nhưng đến cùng lại hoàn toàn sai cách thể hiện, sai cách níu giữ rồi. ❌Hóa OOC - dị ứng click❌ Cre ảnh Chiến : SK (weibo)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: