[Xuyên sách] Tôi dụ nam chính chạy

Giới thiệu truyện:

- Hán Việt: Ngã bả nam chủ quải bào liễu -Tác giả: Thập Lục Nguyệt Tây Qua. - Tình trạng truyện : Hoàn thành (48 Chương) -Ngày đào hố: 5/1/2020 -Ngày lấp hố: 30/6/2020 - Bìa: Châu về hợp phố

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: