Xuyên nhanh [ĐM]: Xuyên vào hệ thống hút tinh hoa

Giới thiệu truyện:

CRE ẢNH: Rùa bò team Lưu ý: đây là H văn do mình tự làm. Thụ Song Tính. Truyện 'có thể' sẽ bẻ lái thành NP :vvvv (vì mình khá thích đọc Nhất Thụ Đa Công) Truyện 'sẽ' có nhiều lỗi do đây là bộ đầu tay của mình. Truyện khá thô tục, có thể sẽ có Song Tính, NP, Nhân Thú, cần cân nhắc kỹ trước khi đọc Ngày đào hố: T4/2/9/2020 Hứa sẽ lấp hố sớm, cầu mọi người ủng hộ. 😽😽😽

Danh sách chương: