Xuyên không cùng tổ đội game

Giới thiệu truyện:

Tôi là người mạnh nhất game nhờ vào việc chinh phục những sự kiện được xem là "bất khả vượt". Sau khi cùng tổ đội của mình vượt qua sự kiện cuối cùng, chúng tôi đã nhận được phần thưởng. Tôi vốn nghĩ rằng phần thưởng chỉ là một chuyến du lịch thông thường, cho đến khi tất cả chúng tôi nhận nó. Note: Xin mời những "tác giả OLN chuyên nghiệp", những "bình luận viên đến từ các trang novel có tiếng" và cả lũ "t đã đọc nhiều bộ truyện lắm rồi" cút ngay khỏi đây nếu thấy không vừa ý. Không tiễn. Không thương tiếc.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: