VONG TIỆN | Vương phi, để mình ta sủng ái.

Giới thiệu truyện:

Vương phi, để mình ta sủng ái - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03. Beta: Hạ Vy (it's me) Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Vương gia Lam Vong Cơ ( Lam Trạm) x Vương phi Ngụy Vô Tiện ( Ngụy Anh) Lấy bối cảnh không phải nguyên tác truyện. Triều đình có hoàng thượng, vương gia và các nhân vật khác. Xin chú ý một điều là nhân vật ở đâu đều thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu. Thể loại: đồng nhân, ngọt sủng, OOC, cưới trước yêu sau, nhất kiến chung tình, có H, HE. ❌ Vui lòng không mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình. Cảm ơn ạ. Chúng ta nên dành cho nhau sự tôn trọng nhất định ạ. Điều là công sức của mình bỏ ra. Một lần nữa cảm ơn vì đã ủng hộ mình. ❌ Please DON'T RE-UP the work without my consent.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: