[Vong Tiện] Thật sự rất giống!

Giới thiệu truyện:

Thật sự rất giống! - Ma đạo tổ sư đồng nhân Vong Tiện. Tác giả: ThyTrangon03. Beta: Hạ Vy (it's me) Nếu như Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện có một nữ nhi thì sẽ ra sao? Nếu như Loạn Tán Cương hắn không chết? "Lam Vong Cơ ngươi thật vĩ đại." "Ngụy Vô Tiện ngươi hà cớ gì phải như vậy? " "Ngụy Anh, ta hối hận." Nhân vật của Mặc Hương Đồng Khứu nhưng cốt truyện thuộc về mình. Thể loại: Đồng nhân, có ngọt, có ngược, sinh tử văn, có H, HE, nguyên tác hướng. ❌Vui lòng không mang truyện đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình. Cảm ơn ạ. Chúng ta nên dành cho nhau sự tôn trọng nhất định ạ. Điều là công sức của mình bỏ ra. Một lần nữa cảm ơn vì đã ủng hộ mình. ❌ Please DON'T RE-UP the work without my consent.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: