Võng Du Chi Thúc đẩy JQ

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Võng Du Chi Thôi Ba Trợ Lan Quan JQ Tác giả: Động Sinh Điện Động Thế Edit: HeePong Nguồn: superjunior13eauty.wordpress.com 【Thế giới】 【Loa lớn】 【Loa】 【Nói chuyện riêng】 【Hệ thống】 【Đội Ngũ】【Bang hội】【Phụ cận】 Văn án: 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Tớ phát hiện một chuyện! 【Nói chuyện riêng】 Người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng nói với ngươi: Chuyện gì? Tần Thời Minh Nguyệt bộ thứ năm truyền bá rồi hả? 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Thôi đi! Dựa vào tốc độ của Huyền Cơ nương nương kia, tiểu ngũ chắc không biết phải đợi đến khi nào. 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Tớ đang nói chuyện liên quan tới sư phụ! Sư phụ! 【Nói chuyện riêng】 Người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng nói với ngươi: 73? 【Nói chuyện riêng】 Ngươi nói với người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng: Sư phụ và bang chủ có JQ! Rất có thể là sư phụ thích bang chủ! Không phải là chúng ta tự YY! 【Nói chuyện riêng】 Người chơi Hoa Bách Hợp Trên Núi Băng nói với ngươi: ! ! ! ! ! ! ! ! Này... Này! Băng sơn công X ôn nhu thụ là sự thật! ! ! ! ! ! Quá đáng yêu nha!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: