[Vkook] [Edit] Bạn Trai Ta Là Con Sói

Đăng bởi: vile2904

Cập nhật: 30-03-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Tát Không Không. Thể loại: Hài văn, H, HE. Số chương: 106. Số phiên ngoại: 16. **Chú thích: -Kim Seokjin: Kim Thạc Trấn. -Min Yoongi: Mân Doãn Khởi. -Kim Namjoon: Kim Nam Tuấn. - Jung Hoseok: Trịnh Hạo Tích. -Park Jimin: Phác Chí Mẫn. (Trong fic này, họ của Jimin sẽ bị đổi thành họ Kim) -Kim Taehyung: Kim Tại Hưởng. -Jeon Jungkook: Tuấn Chung Quốc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: