Vĩnh An- Mặc Bảo Phi Bảo

Giới thiệu truyện:

Ta là Võ gia quý nữ, hắn là hoàng tôn Lý gia Quen biết nhau ở Đại Minh cung, kết duyên ở Thái Sơ cung, thân phận tôn quý, lại khó cầu một đạo chỉ tứ hôn, cứ như vậy để vuột mất Lai buồn cười, họ Võ độc chiếm thiên hạ, trong cung kiêng kị khó lường, ai có thể trách vì sao tình bạc ý đoản? Ta nguyện dùng chút sức lực của mình, cũng chỉ mong bảo hộ ngươi cả đời bình an, không ngờ rằng, bức ngươi buông tay thiên hạ lại uổng phí cuộc đời này. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Khi đã cầm tay nhau, cả đời này không phụ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: