Vào đi, chúng ta cùng chửi mấy con ngu cứ anti bậy bạ :)

Đăng bởi: MiYu_Sam

Cập nhật: 29-07-2020

Tag:#anti


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đây là lần đầu tiên mik bật mod cục súc, chửi chưa đk thành thạo lắm, mong các bạn trong cảm :)

Danh sách chương: