Văn Khương Công Chúa

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Yuying Truyện cải biên dựa theo căn cứ lịch sử về công chúa Văn Khương thời xuân thu - 1 công chúa nổi tiếng dâm loạn Không tiết tháo, không hạn cuối, NP.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: