[Văn Hiên] Tình Thầy Trò

Giới thiệu truyện:

Thể loại: viễn tưởng Nam × Nam không đọc được thì out hộ cấm chửi bới nhân vật dưới mọi hình thức ! Tôi biết tôi viết truyện dở nên mn đừng nói gì hết nha, tôi tổn thương á:(

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: