[Twilight] Một bước hướng về phía người - Khương Cửu.

Giới thiệu truyện:

Hán việt : Mộ quang chi thành nhất bộ chi dao. Nguồn raw - cv : jjwxc.net - Kirika1811 Số chương : 79 chương + 16 PN Tình trạng : Đang lết..... Thời gian edit : 16/04/2020 -- ??? Thể loại : Đồng nhân twilight, vampire, 1×1, HE, Yandere. Couple : Catherine Windsor x Caius Volturi ***** Lịch đăng : Thứ 4 hàng tuần *** Chương mới sẽ được cập nhật tại wordpress của ta sớm hơn. h4847.wordpress.com

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: