Tương Tư

Giới thiệu truyện:

Kìa kìa một thoáng tờ mây Là thơ hay chữ bay ngay vào đầu ... Là đây , một lần chưa nói chưa nói và cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra . Tôi xin kể người nghe chuyện tương tư của mình .Tôi gặp nàng trong ngày thơ bé , khi trái tim hồng chưa vương bụi trần , chính nàng để lại lòng tôi một dấu lặng , một ấn tượng chẳng phai mờ , khi tôi còn khi tay trái còn nghĩ là tôi còn yêu nàng vì rằng dấu tích ấy sẽ theo tôi mãi , chẳng phải nổi hận mà lại là nỗi nhớ , chẳng phải rực lửa như tình yêu tuổi trẻ mà lại là phút tương tư của trăm năm . Và rồi 8 năm cũng đã tròn , khi tôi sắp không được gặp nàng nữa , lần này cách biệt sẽ rằng trăm năm . Xin một lần cháy mãi con tim này rằng Em là Nàng thơ trong trái tim này !

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: