TUẤN TRIẾT || CHO EM VAY MỘT ĐỨA CON

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: 借你生个孩子 Tác giả: 甜佬 Editor: An Tình trạng bản gốc: Đang tiến hành Thể loại: rps, Nam x Nam, đam mỹ, ABO, mang thai, có H Ngoài lạnh trong nóng alpha công x Tâm miệng không đồng nhất omega thụ Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả và hoàn toàn phi lợi nhuận nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Không đảm bảo chính xác 100%. Chỉ đăng duy nhất hai nơi Wattpad và blog [Lãng Lãng Đinh - Phòng trọ 1129x0511] Lần đầu tiên edit có gì không hợp lý mong mọi người góp ý và bỏ qua.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: