[Tuấn Hạn] Chia Tay

Giới thiệu truyện:

"Trăng dưới nước là trăng trên trời. Người trước mặt là người trong tim." Tựa: 分手 Tác giả: 龚喜你长得漂亮 Nhân vật chính: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Bối cảnh hiện đại, giới giải trí, người thật, gương vỡ lại lành... Tình trạng: On going Cre: https://xiaocaomei092.lofter.com/?page=2&t=1618218781414 Translated by @peacepurplee ----------------------------------- Truyện được chuyển ngữ phục vụ mục đích đu CP vì đam mê và đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác!!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: