[TS-CĐ-Cung đấu-Full] Một trăm kiểu chết của gian phi - Yến Thính Huyền

Giới thiệu truyện:

- Thể loại: cổ đại, cung đấu, trọng sinh, ngược nam - Nam x nữ không phải bách hợp (-: nam x nữ không phải bách hợp (-: nam x nữ không phải bách hợp (-: (-: (-: - Tổng 129 chương + vài PN - Nhân vật chính: Tiêu Quân Nhã - Nhân vật được yêu thích nhất do editor bình chọn: Tiêu Quân Nhã - Nhân vật hay nhất do editor bình bọn: Tiêu Quân Nhã

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: