Truyện Ký Âm Dương Sư

Giới thiệu truyện:

Truyện ký của 1 thằng Âm Dương Sư noob cuồng động vật và shota với mong muốn lấy được Tiểu Bạch Lưu ý: Do đây là nhật ký của 1 thằng newbie nên có nhiều khúc gây mù mắt cần cân nhắc trước khi xem

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: